การปลูกถ่ายของสมองขนาดเล็ก

การเลียนแบบโครงสร้างและกิจกรรมของสมองบางอย่างสมองมนุษย์ช่วยให้เราสามารถศึกษาโรคทางระบบประสาทและความผิดปกติอื่น ๆ ในรูปแบบที่เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเมื่อเราเดินไปตามเส้นทางนี้นักวิจัยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางด้านจริยธรรมที่มีพื้นฐานมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดวิธีการใช้งานก่อนและหลังการปลูกถ่ายในสัตว์

ความสับสนสำหรับนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสื่อสารกับสาธารณชนและกำหนดประโยชน์ของการวิจัยนี้อย่างชัดเจน สามารถสรุปสถาปัตยกรรมสมองที่สำคัญและชั้นเยื่อหุ้มสมองมนุษย์ขั้นพื้นฐานหลายชั้น บางคนมีลักษณะคล้ายกับสมองส่วนกลาง, ฮิบโป, และไฮโปทาลามัสและมีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับสมองมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเซลล์ประสาทภายในออร์รอยด์ที่ปลูกถ่ายตอบสนองต่อการกระตุ้นสายตาของสัตว์ที่เป็นโฮสต์ถึงกระนั้นสารอินทรีย์ในสมองในปัจจุบันยังคงแตกต่างอย่างชัดเจนจากสมองมนุษย์จริง ขนาดสูงสุดของพวกเขายังคงเล็ก