การลงคะแนนเสียงในระดับชาติ

นักการเมืองและนักวิจารณ์ได้ขอให้ผู้ตรวจสอบจากต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ในระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างประเทศเพื่อขอให้ลงคะแนนเสียงในระดับชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเมื่อวานนี้ว่าประเทศต่างๆกำลังติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาต่างประเทศเพราะทุกอย่างที่เราทำ การแทรกแซงจากต่างประเทศก็หมายความว่าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่ได้พัฒนา เราสามารถทำมันได้เองและเราได้ประสบความสำเร็จหลายครั้งแล้ว

Posted in news by admin