คาดเงินสะพัดสงกรานต์กว่า 24,000 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเงินสะพัดสงกรานต์ปีนี้กว่า 24,000 ล้านบาท ทุกกิจกรรมแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนะผู้ประกอบการจับตลาดคนกรุง หลังพฤติกรรมเปลี่ยนเลือกอยู่กรุงเทพฯ

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 คนกรุงเทพฯ จะมีการจับจ่ายใช้สอยคิดเป็นเม็ดเงิน 24,140 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0 จากจำนวนวันหยุดที่มากกว่าและบรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้นกว่าปีก่อน ทั้งนี้ แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 9,200 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 6,300 ล้านบาท ช้อปปิ้ง 4,500 ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ 2,040 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ให้เงินผู้ใหญ่ในครอบครัว ค่าเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ดูหนังฟังเพลง/เล่นน้ำ 2,100 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในบางกิจกรรมอย่าง การช๊อปปิ้งและทำบุญไหว้พระ ก็พบว่า มีอัตราการขยายตัวที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคนยังระมัดระวังกับการใช้จ่ายอยู่ ทำให้งบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับการใช้จ่ายในส่วนนี้อาจจะไม่เพิ่มจากปีที่แล้วมากนัก

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจคนกรุงฯ ร้อยละ 53.0 เลือกทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ ช่วงสงกรานต์ปีนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ พฤติกรรมคนกรุงฯ เริ่มเปลี่ยน จากเดิมที่นิยมกลับบ้านต่างจังหวัดหรือวางแผนเดินทางท่องเที่ยว เปลี่ยนมาเป็นเลือกอยู่ในกรุงเทพฯ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว สะท้อนว่าน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการจับตลาดผู้บริโภคคนกรุงฯ ที่เลือกอยู่กรุงเทพฯ ในช่วงสงกรานต์ปีนี้และปีต่อ ๆ ไป เพราะน่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่คนกรุงฯ สนใจจะทำในช่วงสงกรานต์จะเป็นกิจกรรมที่ทำภายในบ้าน อาทิ จัดปาร์ตี้นัดเลี้ยงสังสรรค์ภายในบ้าน หรือหากเป็นกิจกรรมนอกบ้าน ก็จะเป็นการท่องเที่ยวระยะใกล้ ๆ ซึ่งจังหวัดยอดนิยม คือ พระนครศรีอยุธยา หรือถ้าทำกิจกรรมภายในกรุงเทพฯ จะยังนิยมไปห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าผู้ประกอบการที่พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางด้านบริการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างช่องทาง Offline และ Online น่าจะจูงใจหรือกระตุ้นให้คนกรุงฯ เกิดการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ น่าจะเป็นธุรกิจที่สอดรับกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่คนกรุงฯ จะเลือกทำ อาทิ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารในห้างฯ ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงธุรกิจจัดส่งสินค้าที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีกออนไลน์.-สำนักข่าวไทย

Posted in news by admin