เปิดสัญญาขายน้ำสุดพิสดารระหว่างมาเลเซีย-สิงคโปร์

สิงคโปร์คือประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเนื้อที่เพียง 721.5 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วยเกาะต่างๆกว่า 60 เกาะ สิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะโฮร์ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้

สิงคโปร์สมัยใหม่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2362 โดยเซอร์สแตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ เป็นสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษโดยการอนุญาตจากรัฐสุลต่านยะโฮร์ สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษโดยรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียใน พ.ศ. 2503 แต่ถูกขับอีกสองปีต่อมาออกมาจากประเทศมาเลเซียมาเป็นประเทศเอกราชอย่างไม่เต็มใจนัก นับจากนั้นประเทศสิงคโปร์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วจนจัดว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปัจจุบัน เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาธีร์ โมฮัมหมัดประกาศจะทบทวนราคาขายน้ำจืดให้แก่สิงคโปร์ สืบเนื่องจากสนธิสัญญาขายน้ำระหว่างมาเลเซียที่ทำตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เนื่องจากราคาปัจจุบันที่มีการซื้อขายนั้นถูกเกินไป ปัจจุบันมาเลเซียขายน้ำจืดให้สิงคโปร์ในราคา 3 เซนต์ ต่อน้ำ 1,000 แกลลอน ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นการคำนวณโดยยึดเกณฑ์และสภาพแวดล้อมเมื่อ พ.ศ. 2475

Posted in news by admin